veivisere blogg

September 2022 - Nye veivisere!

ivar-aasen

Jødedomen på nynorsk!

Vi har omsett nokre av dei mest populære artiklane våre til nynorsk. Kom tilbake, for vi håper å omsetje fleire artiklar i framtida!
Anti-Semite_graffiti_Oslo_1941

Norske jødar– Historia vår. Del 2 – Holocaust og gjenoppliving

Parallelt med at det vesle, jødiske samfunnet blomstrar, ulmar antisemittiske haldningar både i Noreg og resten av Europa.

Mai 2022

Alle de jødiske veiviserne tok turen nordover til Trondheim denne måneden. I tillegg til å gjennomføre vellykkede skolebesøk på blant

Rachel & Rabbineren

Rachel og Rabbineren er en podkast hvor Rabbiner Joav Melchior og Rachel Mizrachi diskuterer og utforsker forskjellige temaer i jødedommen. Hva står det i de jødiske tekstene? Hvordan forstår og praktiserer norske jøder det som tekstene forteller? Har jødedommen litt flere nyanser enn hva mange tror?